Testuj sa bez obmedzenia s balíkom BASIC


  • po uhradení čiastkty 139 EUR získaš prístupové údaje k Tvojmu účtu s oprávnením používať online inteligentný software balíka BASIC
  • prístup do online systému od 15.09.2018 do dňa posledných prijímacích skúšok na lekársku fakultu v ČR alebo SR
    (v deň posledných prijímacích skúšok bude Tvoj účet deaktivovaný)
  • platnosť účtu je pre jedného študenta; v prípade prihlásenia sa z iného zariadenia bude užívateľ, ktorý bol prihlásený prvý, automaticky odhlásený a na tento fakt budeme systémom upozornení

Čo obsahuje online inteligentný software v balíku BASIC:


  •  6000 testových otázok so správnymi odpoveďami (neobsahuje vysvetlenia)
  •  Inteligentný systém testovania:
• Ty si zvolíš predmet a kategóriu/podkategóriu, resp. rôzne kombinácie
• Ty si vyberieš dĺžku testu: ultrakrátky test (10 otázok), krátky (25 otázok), stredne dlhý (50 otázok), dlhý (100 otázok)
• Ty si vyberieš, aké otázky chceš mať v teste:
a) akékoľvek otázky z Tebou zvolenej témy (zvolených tém)
b) len tie otázky, ktoré si mal v minulom teste (minulých testoch) nesprávne
c) tie otázky, ktoré si ešte nikdy v predchádzajúcom teste (predchádzajúcich testoch) nemal
• výsledky Vašich testov na prehľadných grafoch