To najlepšie, čo môžeš dostať - to je PRESTIGE


  • po uhradení čiastkty 899 EUR získaš prístupové údaje k Tvojmu účtu s oprávnením používať online inteligentný software balíka PRESTIGE (možnosť rozloženia platby na 3 splátky)
  • prístup do online systému od 15.09.2018 do dňa posledných prijímacích skúšok na lekársku fakultu v ČR alebo SR
  • platnosť účtu je pre jedného študenta; v prípade prihlásenia sa z iného zariadenia bude užívateľ, ktorý bol prihlásený prvý, automaticky odhlásený a na tento fakt budeme systémom upozornení

Balík PRESTIGE obsahuje všetko ako balík INTENSIVE a naviac:


  •  min. 37 vyučovacích hodín naviac v mini skupinkách (max. 10 študentov!)
  •  min. 30 vyučovacích hodín webinárov naviac s otvorenou konverzáciou
  •  min. 3 online testy s časovým intervalom každý mesiac ako na prijímacích skúškach s nahratými vysvetleniami vo videu
  •  požičanie viac ako 20-tich 3D modelov ľudského tela domov počas celého roka (v cene kurzu)
  •  testy zaslané na Tebou zvolenú adresu s odpoveďovými hárkami, ktoré budú po Tvojom vyplnení vyhodnotené