Test yourself

Otestujte svoje vedomosti z biológie, chémie a fyziky v balíku TEST YOURSELF :-)


  • po uhradení čiastkty 39 EUR získaš prístupové údaje k Tvojmu účtu s oprávnením používať online inteligentný software balíka TEST YOURSELF
  • prístup do online systému platný 31 dní
  • platnosť účtu je pre jedného študenta; v prípade prihlásenia sa z iného zariadenia bude užívateľ, ktorý bol prihlásený prvý, automaticky odhlásený a na tento fakt budeme systémom upozornení