MUDr. Marek Kollár
zakladateľ a konateľ spoločnosti
marek.kollar@brain-on.org

Obchodná divízia

JUDr. Zuzana Kollárová
konateľ spoločnosti
zuzana.kollarova@brain-on.org
Ing. Tomáš Lukačovský
vedúci organizačnej zložky pre Českú republiku
tomas.lukacovsky@brain-on.org
JUDr. Anna Filipová
právne poradenstvo
anna.filipova@brain-on.org
Ing. Viera Bajkayová
vedúca ekonomického úseku
viera.bajkayova@brain-on.org
Ing. Dušan Potok
ekonóm
dusan.potok@brain-on.org

Akademická divízia

MUDr. Marek Kollár
biológia
marek.kollar@brain-on.org
Mgr. Marek Černoch
genetika, molekulárna biológia
marek.cernoch@brain-on.org
Mgr. Adam Hlaváč
fyzika
adam.hlavac@brain-on.org
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
chémia
pavol.szabo@brain-on.org
Karina Isaeva
biológia
karina.isaeva@brain-on.org
Vojtěch Šonka
chémia
vojtech.sonka@brain-on.org

Študentsko-poradenská divízia

Petra Slivinská
1. LF UK v Prahe
petra.slivinska@brain-on.org
Jakub Maňák
2. LF UK v Prahe
LF UK v Plzni
jakub.manak@brain-on.org
Július Okály
3.LF UK v Prahe
julius.okaly@brain-on.org
Ráchel Reháneková
LF UK v Hradci Králové
rachel.rehanekova@brain-on.org
Peter Macejko
Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne
peter.macejko@brain-on.org
Simona Zastková
Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
simona.zastkova@brain-on.org
Lenka Pokrývková
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave
lenka.pokryvkova@brain-on.org
Filip Kašper
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
filip.kasper@brain-on.org

Divízia pre kontakt s verejnosťou

Ing. Martin Karchňák
Kontaktná osoba pre Slovenskú republiku
martin.karchnak@brain-on.org
JUDr. Zuzana Kollárová
Kontaktná osoba pre Slovenskú republiku
zuzana.kollarova@brain-on.org
Ing. Lenka Frajtová
Kontaktná osoba pre Českú republiku
lenka.frajtova@brain-on.org

IT - divízia

Peter Pisarčík
Šéfprogramátor
Ing. Marek Repko
Projektový manažér
Ing. Lukáš Barč
Web manažér
Ing. Pavel Frajt, Lpt.
Vedúci IT pre kontakt so študentmi
pavel.frajt@brain-on.org

Spolupracujeme

Za cenné rady a pripomienky pri tvorbe brainON – Training System ďakujeme