Na prelome rokov 2012-2013 som dostal myšlienku zlepšiť prípravu študentov na prijímacie skúšky na lekárske, farmaceutické a prírodovedecké fakulty, a tak sme v lete roku 2013 založili spoločnosť brainON, s.r.o.

Od začiatku bolo prioritou pripraviť kurz, ktorý nielen zvýši Tvoje šance prijatia na vysoké školy, ale pripraví Ťa zároveň na vysokoškolské štúdium. Hlavným mottom brainON bolo od začiatku ready 4 study!, ktoré sa akosi automaticky stalo súčasťou nášho loga.

Prvý ročník kurzov prebiehal v školskom roku 2013/2014, ktorý sa s 95 % prijatých študentov na lekárske fakulty tešil veľkému úspechu.
Na základe tohoto výsledku stúpol počet záujemcov o kurz v druhom ročníku o 150%, v treťom ročníku to bolo už vyše 200 %.

Po ukončení tretieho ročníka kurzov sme sa rozhodli pre významnú zmenu. Chceli sme pripraviť pre študentov čo najkomplexnejší systém, preto sme vytvoril brainON - Training System. 
Dovolím si povedať, že sa jedná sa o revolučný a veľmi rozsiahly systém, ktorý zahŕňa niekoľko metód komunikácie a výučby. 

V spolupráci s programátorským tímom sme vytvorili software, ktorého určité prvky neobsahujú ani veľmi drahé programy
v Európe a USA. 

Vzhľadom k odbornému, technickému a obchodnému rozsahu som pôsobenie spoločnosti brainON rozdelil do piatich divízií - akademickej, študentsko-poradenskej, obchodnej, IT a divízie pre kontakt s verejnosťou.
V súčastnosti pracuje pre alebo spolupracuje s brainON - Training System vyše 30 lekárov, pedagógov, programátorov, IT-špecialistov, obchodných zástupcov a študentov. 

Na príprave celého systému, prezentácií, videí, otázok nám pomáhalo 20 mladých lekárov zo špičkových nemocníc v ČR a študenti z minulých ročníkov kurzov. 

Viac o brainON - Training System sa dočítate tu.

Moja veľká vďaka patrí predovšetkým mojej mame za jej neutíchajúcu podporu, pomoc, rady a samozrejme všetkým, ktorí mi s týmto dielom pomáhajú. 
Pevne verím, že Ti náš projekt prinesie radosť a úspech v splnení Tvojho sna…

Marek Kollár
Zakladateľ a konateľ
brainON - Training System