brainON - Training System obsahuje

Inteligentný software brainON - Training System:
Biológia, chémia a fyzika online s prístupom 24 hodín denne, 7 dní v týždni

 
Videoprezentácie
Videoprezentácie
Videá s nahratými prezentáciami v rozsahu gymnaziálneho učiva z biológie, chémie a fyziky s množstvom obrázkov, schém, nákresov a s viac ako 40-timi typmi 3D modelov ľudského tela.
 Krátky kvíz za každým videom.
 
Interaktívne karty
Interaktívne karty
Online analógia klasických flash-cards určených k ľahkému preskúšaniu dôležitých termínov, definícií.
 
Testy
Testy
Viac ako 6000 otázok z biológie, chémie a fyziky s vysvetlením. Zložité otázky budú vysvetlené formou videa, zvukovej stopy, obrázku alebo tabuľky.
 
Inteligentný systém testovania
Inteligentný systém testovania
Sami si vyberiete kapitolu / kombináciu kapitol, z ktorých chcete mať zostavený test
 a dĺžku testu: krátky (25 otázok), stredne dlhý (50 otázok), dlhý (100 otázok)
. Systém generuje do ďalšieho testu Vaše chybne zodpovedané otázky a také, ktoré ste ešte nemali.
 
Databáza testov
Databáza testov
Všetky Vaše testy uložené vo Vašom účte v dvoch zložkách: 1. všetky testy v celom znení; 2. všetky testy s chybnými odpoveďami (nevracajte sa k správne zodpovedaným otázkam). 
 Výsledky Vašich testov na prehľadnom grafe s dátumom a bodovým ziskom.
 
TSC
Training System Communication
Položte otázku pod ktorékoľvek video či testovú otázku a my Vám na ňu odpovieme. Nečakajte s otázkami do webináru alebo osobného stretnutia :-)
 


Webináre:

Sleduj online prednášky v reálnom čase na Tvojom počítači, tablete alebo TV.
Webináre zostavené z najčastejších chýb v online testoch a na základe podnetov zaslaných pred webinárom.

 


Osobné stretnutia:

Stretni sa s našimi lektormi v moderných konferenčných sálach každý mesiac.
Zhrnutie učiva, napísanie a rozbor testu a čas na Tvoje nejasnosti...

 


brainON newsletter:

Online noviny brainON - Training System v rozsahu 4 strán, kde bude jedna strana venovaná biológii, chémii a fyzike a 1 strana podľa aktuálneho záujmu študentov :-)